US là gì? Ý nghĩa của từ us - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

US là gì? Ý nghĩa của từ us

US là gì ?

US là “United States” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ US

US có nghĩa “United States”, dịch sang tiếng Việt là “Hoa Kỳ”.

US là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng US là “United States”.

Post Top Ad