CNC là gì? Ý nghĩa của từ cnc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

CNC là gì? Ý nghĩa của từ cnc

CNC là gì ?

CNC là “Computer Numerical Control” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CNC

CNC có nghĩa “Computer Numerical Control”, dịch sang tiếng Việt là “Điều khiển số máy tính”.

CNC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNC là “Computer Numerical Control”.

Một số kiểu CNC viết tắt khác:
+ Civil Nuclear Constabulary: Cảnh sát hạt nhân dân sự.
+ College of New Caledonia: Cao đẳng New Caledonia.
+ Covenant Not to Compete: Giao ước không cạnh tranh.
+ Computerized Numerical Control: Điều khiển số trên máy vi tính.
+ Centre for Neuroscience and Cell Biology: Trung tâm khoa học thần kinh và sinh học tế bào.
+ Computerised Numerical Control: Điều khiển số trên máy vi tính.
+ Clinical Nurse Consultant: Y tá tư vấn lâm sàng.
+ Carrascal Nickel Corporation: Tổng công ty Niken Carrascal.
+ Central neurocytoma: U tế bào thần kinh trung ương.
+ Communications Networking Consulting: Tư vấn mạng truyền thông.
+ Chuvash National Congress: Quốc hội Chuvash.
+ Ceylon National Congress: Quốc hội Ceylon.
+ Christopher Newport College: Cao đẳng Christopher Newport.
+ Computer Numeric Controlled: Máy tính điều khiển số.
+ Consensual non-consent: Đồng thuận không đồng ý.
+ Computer Numerical Cutting: Cắt số máy tính.
+ Codava National Council: Hội đồng quốc gia Codava.
+ Copper-alloy Non-Cemented: Hợp kim đồng không xi măng.
+ Computer Numeric Control: Điều khiển số máy tính.
+ Campus Networking Centre: Trung tâm mạng trường.
+ Cantabrian Nationalist Council: Hội đồng Quốc gia Cantabrian.
+ Computerized Numeric Control: Điều khiển số trên máy vi tính.
+ Central National Committee: Ủy ban Quốc gia Trung ương.
+ Contract Negotiation Committee: Ủy ban đàm phán hợp đồng.
+ Central National Corporation: Công ty Cổ phần Quốc gia Trung ương.
+ Computer Networks and Communications: Mạng máy tính và truyền thông.
+ Computerised Numerical Controlled: Điều khiển số trên máy vi tính.
+ Condensation Nuclei Counter: Máy đếm hạt nhân ngưng tụ.
+ Czech News Center: Trung tâm tin tức Séc.
+ Cebu Normal College: Cao đẳng sư phạm Cebu.
+ Cambodian News Channel: Kênh tin tức Campuchia.
+ Caribbean Nazarene College: Cao đẳng Caribe Nazarene.
+ Centre for Neural Computation: Trung tâm tính toán thần kinh.
+ Chippewa Nature Center: Trung tâm Tự nhiên Chippewa.
+ Community Newspaper Company: Công ty báo cộng đồng.
+ Configurable Network Computing: Máy tính mạng có thể định cấu hình.
+ Cadet Nurse Corps: Quân đoàn y tá thiếu sinh quân.
+ Croatian National Council: Hội đồng Quốc gia Croatia.
+ Carbon Neutrality Coalition: Liên minh trung hòa carbon.
+ Cumming Nature Center: Trung tâm tự nhiên Cumming.
+ Canarian Nationalist Convergence: Sự hội tụ của những người theo chủ nghĩa dân tộc Canaria.
+ Canadian Northern Corridor: Hành lang phía Bắc Canada.
+ Chin National Council: Hội đồng quốc gia Chin.
+ Command and Control: Chỉ huy và kiểm soát.
+ Complex Number Calculator: Máy tính số phức.
+ Czech National Corpus: Tập đoàn quốc gia Séc.
+ Computing, Networking and Communications: Máy tính, Mạng và Truyền thông.
+ Catalan National Council: Hội đồng quốc gia Catalonia.
+ Charting a New Course: Biểu đồ một khóa học mới.
+ Carbonaceous Nanomaterials Center: Trung tâm vật liệu nano carbon.
+ Cellulose nanocrystals: Tinh thể nano cellulose.
+ Cayuga Nature Center: Trung tâm Tự nhiên Cayuga.
+ Christ National Church: Nhà thờ Chúa Kitô Quốc gia.
+ Canadian Nudist Confederation: Liên đoàn khỏa thân Canada.
+ National Council of Competitiveness: Hội đồng cạnh tranh quốc gia.
+ Country Nominating Committees: Ủy ban đề cử quốc gia.
+ Common National Competition: Cuộc thi quốc gia chung.
+ Commission on Nurse Certification: Ủy ban Chứng nhận Y tá.
+ Chaldean National Congress: Quốc hội Chaldea.
+ Catalan National Centre: Trung tâm Quốc gia Catalan.
+ Cincinnati Nature Center: Trung tâm Tự nhiên Cincinnati.
+ Cap ‘n’ Collar: Cap 'n' cổ áo.

Post Top Ad