SAID là gì? Ý nghĩa của từ said - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

SAID là gì? Ý nghĩa của từ said

SAID là gì ?

SAID là “Subauroral ion drift” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAID

SAID có nghĩa “Subauroral ion drift”, dịch sang tiếng Việt là “Sự trôi dạt của ion cận cực quang”.

SAID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAID là “Subauroral ion drift”.

Post Top Ad