MCN là gì? Ý nghĩa của từ mcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

MCN là gì? Ý nghĩa của từ mcn

MCN là gì ?

MCN là “Multi-Channel Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MCN

MCN có nghĩa “Multi-Channel Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng đa kênh”.

MCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MCN là “Multi-Channel Network”.

Một số kiểu MCN viết tắt khác:
+ Medullary Command Nucleus: Nhân chỉ huy tủy.
+ Mucinous Cystic Neoplasm: U nang niêm mạc.
+ Museum Computer Network: Bảo tàng Mạng máy tính.
+ Migrant Clinicians Network: Mạng lưới bác sĩ di cư.
+ Motorcycle Consumer News: Tin tiêu dùng xe máy.
+ Modified Combinatorial Nomenclature: Danh pháp tổ hợp đã sửa đổi.
+ Millennium Campus Network: Mạng lưới Millennium Campus.
+ Melbourne Centre for Nanofabrication: Trung tâm chế tạo nano Melbourne.
+ Motor Cycle News: Tin tức xe máy.
+ Microcomputer Club Nederland: Câu lạc bộ máy vi tính Hà Lan.
+ Maternal-Child Nursing: Điều Dưỡng Bà Mẹ Trẻ Em.
+ Molecular and Cellular Neurobiology: Sinh học thần kinh phân tử và tế bào.
+ Massive Change Network: Mạng thay đổi lớn.
+ Model Cooperative Network: Mạng lưới hợp tác xã kiểu mẫu.
+ Military Counseling Network: Mạng Cố vấn Quân sự.
+ Mobile Cloud Networking: Mạng đám mây di động.
+ Media Catalog Number: Số danh mục phương tiện.
+ Muziek Centrum Nederland: Trung tâm âm nhạc Hà Lan.
+ Movie City News: Tin Tức Thành Phố Điện Ảnh.
+ MERCOSUR Common Nomenclature: MERCOSUR Danh pháp chung.

Post Top Ad