KCT là gì? Ý nghĩa của từ kct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

KCT là gì? Ý nghĩa của từ kct

KCT là gì ?

KCT là “Kaolin Clotting Time” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KCT

KCT có nghĩa “Kaolin Clotting Time”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian đông tụ cao lanh”.

KCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KCT là “Kaolin Clotting Time”.

Một số kiểu KCT viết tắt khác:
+ Korps Commandotroepen: Quân đoàn đặc công.
+ Kumaraguru College of Technology: Cao đẳng Công nghệ Kumaraguru.
+ Kelang Container Terminal: Cảng Container Klang.
+ Khayyat Contracting and Trading: Hợp đồng và giao dịch Khayyat.
+ Khorfakkan Container Terminal: Cảng Container Khorfakkan.

Post Top Ad