WIA là gì? Ý nghĩa của từ wia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

WIA là gì? Ý nghĩa của từ wia

WIA là gì ?

WIA là “Wireless Infrastructure Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WIA

WIA có nghĩa “Wireless Infrastructure Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội cơ sở hạ tầng không dây”.

WIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WIA là “Wireless Infrastructure Association”.

Một số kiểu WIA viết tắt khác:
+ Wounded In Action: Bị thương trong hành động.
+ Women In Animation: Phụ nữ trong phim hoạt hình.
+ Wireless Institute of Australia: Viện không dây Úc.
+ Women's Indian Association: Hiệp hội Phụ nữ Ấn Độ.
+ Women In Adult: Phụ nữ ở tuổi trưởng thành.
+ Workforce Investment Act: Đạo luật đầu tư lực lượng lao động.
+ Worldwide Integrated Assessment: Đánh giá Tích hợp Toàn cầu.
+ War Iraq War : Chiến tranh Iraq chiến tranh.
+ Westcastle International Academy: Học viện Quốc tế Westcastle.
+ Women In Aerospace: Phụ nữ trong hàng không vũ trụ.
+ Woman's Improvement Association: Hiệp hội cải thiện phụ nữ.
+ Windows Image Acquisition: Thu thập hình ảnh Windows.
+ Workshop on Implementation of Automata: Hội thảo triển khai Automata.
+ Work Investment Act: Đạo luật đầu tư công việc.
+ Wyoming Infrastructure Authority: Cơ quan Hạ tầng Wyoming.

Post Top Ad