NFV là gì? Ý nghĩa của từ nfv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

NFV là gì? Ý nghĩa của từ nfv

NFV là gì ?

NFV là “Network Functions Virtualization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NFV

NFV có nghĩa “Network Functions Virtualization”, dịch sang tiếng Việt là “Chức năng mạng Ảo hóa”.

NFV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NFV là “Network Functions Virtualization”.

Một số kiểu NFV viết tắt khác:
+ Negative Fusional Vergence: Vergence hợp nhất tiêu cực.
+ Network Feature Virtualization: Ảo hóa tính năng mạng.

Post Top Ad