PHA là gì? Ý nghĩa của từ pha - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

PHA là gì? Ý nghĩa của từ pha

PHA là gì ?

PHA là “Process Hazard Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PHA

PHA có nghĩa “Process Hazard Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Quá trình phân tích nguy cơ”.

PHA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PHA là “Process Hazard Analysis”.

Một số kiểu PHA viết tắt khác:
+ Philadelphia Housing Authority: Cơ quan Nhà ở Philadelphia.
+ Public Health Agency: Cơ quan Y tế Công cộng.
+ Polyhydroxyalkanoate.
+ Palomino Horse Association: Hiệp hội Ngựa Palomino.
+ Pulse-height analysis: Phân tích chiều cao xung.
+ Potentially Hazardous Asteroid: Tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm.
+ Parks and Horticulture Authority: Cơ quan Công viên và Trồng trọt.
+ Pseudohypoaldosteronism: Giả hypoaldosterone.
+ Peak Horizontal Acceleration: Gia tốc ngang cực đại.
+ Partnership for a Healthier America: Quan hệ đối tác vì một nước Mỹ khỏe mạnh hơn.
+ Panhellenic Association: Hiệp hội Panhellenic.
+ Polyhydroxyalkanoates: Polyhydroxyalkanoat.
+ Prince Hall Affiliation: Hội trường hoàng tử.
+ Phoenix–Sky Harbor Airport: Sân bay Phoenix–Sky Harbor.
+ Preliminary Hazard Analysis: Phân tích mối nguy sơ bộ.
+ Puntland Highway Authority: Cơ quan quản lý đường cao tốc Puntland.
+ Public Housing Authority: Cơ quan nhà ở công cộng.
+ Philadelphia Housing Authoirty: Cơ quan quản lý nhà ở Philadelphia.
+ Portland Housing Authority: Cơ quan Nhà ở Portland.
+ Public Housing Agency: Cơ quan nhà ở công cộng.
+ Public Health Act: Đạo luật Y tế Công cộng.
+ Permanent Hof van Arbitrage: Hof van Arbitrage vĩnh viễn.
+ Pulse Height Analyzer: Máy phân tích chiều cao xung.
+ Personal Health Application: Ứng dụng sức khỏe cá nhân.
+ Pharmacia: hiệu thuốc.
+ Peacham Historical Association: Hiệp hội lịch sử Peacham.
+ Public Housing Administration: Quản lý nhà ở công cộng.
+ Public Hunting Area: Khu vực săn bắn công cộng.
+ Prospect Hill Academy: Học viện đồi triển vọng.
+ Parks Horticulture Authority: Cơ quan làm vườn công viên.
+ Ponce Housing Authority: Cơ quan nhà ở Ponce.
+ Pennsylvania Hillclimb Association: Hiệp hội Hillclimb Pennsylvania.
+ Pennsylvania Historical Association: Hiệp hội lịch sử Pennsylvania.
+ Pulmonary Hypertension Association: Hiệp hội tăng huyết áp phổi.
+ Private Hospitals Association: Hiệp hội bệnh viện tư nhân.
+ Public Health Advisor: Cố vấn Y tế Công cộng.
+ Peninsula Housing Association: Hiệp hội nhà ở bán đảo.
+ Philippine Hospitals Association: Hiệp hội bệnh viện Philippine.
+ Public Health Action: Hành động Y tế Công cộng.
+ Planetary Health Alliance: Liên minh sức khỏe hành tinh.
+ Plant Health Australia: Sức khỏe thực vật Úc.
+ Pleasant Hill Adventist: Pleasant Hill Cơ Đốc Phục Lâm.

Post Top Ad