MDVR là gì? Ý nghĩa của từ mdvr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

MDVR là gì? Ý nghĩa của từ mdvr

MDVR là gì ?

MDVR là “Membership Diversity and Volunteer Recruitment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MDVR

MDVR có nghĩa “Membership Diversity and Volunteer Recruitment”, dịch sang tiếng Việt là “Đa dạng thành viên và tuyển dụng tình nguyện viên”.

MDVR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MDVR là “Membership Diversity and Volunteer Recruitment”.

Post Top Ad