POCO là gì? Ý nghĩa của từ poco - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

POCO là gì? Ý nghĩa của từ poco

POCO là gì ?

POCO là “Plain Old Class Object” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POCO

POCO có nghĩa “Plain Old Class Object”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng lớp cũ đơn giản”.

POCO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POCO là “Plain Old Class Object”.

Một số kiểu POCO viết tắt khác:
+ POrtable COmponents: Linh kiện di động.
+ Plain Old CLR Object: Đối tượng CLR cũ đơn giản.
+ Post-Operational Clean-Out: Dọn dẹp sau vận hành.
+ Post-Contemporary: Hậu đương đại.
+ Plain Old C++ Objects: Các đối tượng C++ cũ đơn giản.

Post Top Ad