CASE là gì? Ý nghĩa của từ case - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

CASE là gì? Ý nghĩa của từ case

CASE là gì ?

CASE là “Computer-Aided Software Engineering” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CASE

CASE có nghĩa “Computer-Aided Software Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật phần mềm hỗ trợ máy tính”.

CASE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CASE là “Computer-Aided Software Engineering”.

Một số kiểu CASE viết tắt khác:
+ Calcium Selenide: Canxi selenua.
+ Contribution to ARIEL Spectroscopy of Exoplanets: Đóng góp cho quang phổ ARIEL của các ngoại hành tinh.
+ Consumers Association of Singapore: Hiệp hội người tiêu dùng Singapore.

Post Top Ad