SSIS là gì? Ý nghĩa của từ ssis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

SSIS là gì? Ý nghĩa của từ ssis

SSIS là gì ?

SSIS là “SQL Server Integration Services” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSIS

SSIS có nghĩa “SQL Server Integration Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ tích hợp máy chủ SQL”.

SSIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSIS là “SQL Server Integration Services”.

Một số kiểu SSIS viết tắt khác:
+ Short Sadistic Impulse Scale: Thang đo xung lực bạo dâm ngắn.
+ Social Study of Information Systems: Nghiên cứu xã hội về hệ thống thông tin.
+ Sultan Sharafuddin Idris Shah: Quốc vương Sharafuddin Idris Shah.
+ Small-scale units: Đơn vị quy mô nhỏ.
+ Surgical Site Infections: Nhiễm trùng vết mổ.
+ Suzhou Singapore International School: Trường Quốc tế Tô Châu Singapore.
+ State Security Investigations Service: Dịch vụ Điều tra An ninh Nhà nước.
+ Single-Session Interventions: Can thiệp một phiên.
+ Swiss School in Singapore: Trường Thụy Sĩ tại Singapore.
+ State Security Investigative Service: Dịch vụ Điều tra An ninh Nhà nước.
+ Social Security Information System: Hệ thống thông tin an sinh xã hội.
+ Sultan Sharaffudin Idris Shah: Quốc vương Sharaffudin Idris Shah.
+ Saigon South International School: Trường Quốc tế Nam Sài Gòn.
+ Scandinavian Society for Iranian Studies: Hiệp hội Scandinavia nghiên cứu về Iran.
+ Senate Subcommittee on Internal Security: Tiểu ban Thượng viện về An ninh nội bộ.
+ Social Skills Improvement System: Hệ thống cải thiện kỹ năng xã hội.
+ Semantic and Social Information Systems: Hệ thống thông tin xã hội và ngữ nghĩa.
+ Solid State Interlockings: Khóa liên động trạng thái rắn.
+ School of Sanskrit and Indic Studies: Trường nghiên cứu tiếng Phạn và Ấn Độ.
+ Self-Styled Islamic State: Nhà nước Hồi giáo tự phong.
+ Social Security Information Service: Dịch vụ thông tin an sinh xã hội.

Post Top Ad