RCEM là gì? Ý nghĩa của từ rcem - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

RCEM là gì? Ý nghĩa của từ rcem

RCEM là gì ?

RCEM là “Royal College of Emergency Medicine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RCEM

RCEM có nghĩa “Royal College of Emergency Medicine”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Y khoa Cấp cứu Hoàng gia”.

RCEM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RCEM là “Royal College of Emergency Medicine”.

Một số kiểu RCEM viết tắt khác:
+ Rutgers Center for Emergent Materials: Trung tâm vật liệu mới nổi Rutgers.

Post Top Ad