QTY là gì? Ý nghĩa của từ qty - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

QTY là gì? Ý nghĩa của từ qty

QTY là gì ?

QTY là “Quantity” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QTY

QTY có nghĩa “Quantity”, dịch sang tiếng Việt là “Số lượng”.

QTY là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng QTY là “Quantity”.

Post Top Ad