OTN là gì? Ý nghĩa của từ otn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

OTN là gì? Ý nghĩa của từ otn

OTN là gì ?

OTN là “Optical Transport Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OTN

OTN có nghĩa “Optical Transport Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng truyền tải quang”.

OTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OTN là “Optical Transport Network”.

Một số kiểu OTN viết tắt khác:
+ Oracle Technology Network: Mạng công nghệ Oracle.
+ Open Transport Network: Mạng lưới giao thông mở.
+ Open Table Network: Mạng bàn mở.
+ Ocean Tracking Network: Mạng theo dõi đại dương.
+ Office of Trade Negotiations: Văn phòng Đàm phán Thương mại.
+ Ontario Telemedicine Network: Mạng lưới y tế từ xa Ontario.
+ Orange Television Network: Mạng truyền hình cam.

Post Top Ad