GRM là gì? Ý nghĩa của từ grm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

GRM là gì? Ý nghĩa của từ grm

GRM là gì ?

GRM là “Gross Rent Multiplier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GRM

GRM có nghĩa “Gross Rent Multiplier”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ số tiền thuê gộp”.

GRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GRM là “Gross Rent Multiplier”.

Một số kiểu GRM viết tắt khác:
+ Gambella Regional Movement: Phong trào Khu vực Gambella.
+ Grassroots Motorsports: Đua xe cơ sở.
+ Genetic Relationship Matrix: Ma trận quan hệ di truyền.
+ Government Relationship Management: Quản lý quan hệ chính phủ.
+ Glucocorticoid Receptor Modulators: Bộ điều biến Receptor Glucocorticoid.
+ Garry Rogers Motorsport: Garry Rogers Đua xe thể thao.
+ Gulab Rai Montessori.
+ Global Risk Management: Quản lý rủi ro toàn cầu.
+ Global Response Management: Quản lý phản hồi toàn cầu.
+ Guardian Rescue Mission: Nhiệm vụ giải cứu người giám hộ.
+ Geography and Resource Management: Quản lý địa lý và tài nguyên.
+ Graded Response Model: Mô hình phản hồi được phân loại.

Post Top Ad