CRLF là gì? Ý nghĩa của từ crlf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

CRLF là gì? Ý nghĩa của từ crlf

CRLF là gì ?

CRLF là “Carriage Return and Line Feed” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRLF

CRLF có nghĩa “Carriage Return and Line Feed”, dịch sang tiếng Việt là “Vận chuyển trở lại và nguồn cấp dữ liệu dòng”.

CRLF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRLF là “Carriage Return and Line Feed”.

Một số kiểu CRLF viết tắt khác:
+ Cyprus Rugby League Federation: Liên đoàn bóng bầu dục Cộng hòa Síp.

Post Top Ad