DOH là gì? Ý nghĩa của từ doh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

DOH là gì? Ý nghĩa của từ doh

DOH là gì ?

DOH là “DNS over HTTPS” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DOH

DOH có nghĩa “DNS over HTTPS”, dịch sang tiếng Việt là “DNS qua HTTPS”.

DOH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DOH là “DNS over HTTPS”.

Một số kiểu DOH viết tắt khác:
+ Department of Health: Sở Y tế.
+ Determinant of Hessian: Yếu tố quyết định của Hessian.
+ Doha Airport: Sân bay Doha.
+ DRB-Oriental-Honda.
+ Department of Highways: Sở đường cao tốc.
+ Department of Humanity: khoa nhân văn.
+ Division of Highways: Bộ phận đường cao tốc.
+ Designers on Holiday: Nhà thiết kế trong kỳ nghỉ.
+ Dhodra Mohar Railway Station: Nhà ga Dhodra Mohar.

Post Top Ad