KLL là gì? Ý nghĩa của từ kll - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

KLL là gì? Ý nghĩa của từ kll

KLL là gì ?

KLL là “Kashmir Life Line” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KLL

KLL có nghĩa “Kashmir Life Line”, dịch sang tiếng Việt là “Dòng đời Kashmir”.

KLL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KLL là “Kashmir Life Line”.

Một số kiểu KLL viết tắt khác:
+ Kalol Junction railway: Đường sắt Kalol Junction.
+ Kindlers Literatur Lexikon.
+ Kalyani Lemmerz Ltd: Công ty TNHH Kalyani Lemmerz.
+ Kathmandu Living Labs: Phòng thí nghiệm sống ở Kathmandu.
+ Kenya Little League: Liên đoàn nhỏ Kenya.
+ Kinneret Limnological Laboratory: Phòng thí nghiệm Limnological Kinneret.

Post Top Ad