ECCN là gì? Ý nghĩa của từ eccn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

ECCN là gì? Ý nghĩa của từ eccn

ECCN là gì ?

ECCN là “Export Control Classification Number” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ECCN

ECCN có nghĩa “Export Control Classification Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số phân loại kiểm soát xuất khẩu”.

ECCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ECCN là “Export Control Classification Number”.

Một số kiểu ECCN viết tắt khác:
+ Evangelical Church of Christ in Nigeria: Nhà thờ Tin lành của Chúa Kitô ở Nigeria.

Post Top Ad