KSF là gì? Ý nghĩa của từ ksf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

KSF là gì? Ý nghĩa của từ ksf

KSF là gì ?

KSF là “Key Success Factor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KSF

KSF có nghĩa “Key Success Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố thành công chính”.

KSF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KSF là “Key Success Factor”.

Một số kiểu KSF viết tắt khác:
+ Keel Shock Factor: Yếu tố sốc Keel.
+ Knowledge and Skills Framework: Khung Kiến thức và Kỹ năng.
+ Kurdish Security Forces: Lực lượng an ninh người Kurd.
+ Kosovo Security Force: Lực lượng An ninh Kosovo.
+ Kuki Security Force: Lực lượng an ninh Kuki.
+ Kisii Sugar Factory: Nhà máy đường Kisii.
+ Kerala Students' Federation: Liên đoàn sinh viên Kerala.
+ Korea Swimming Federation: Liên đoàn bơi lội Hàn Quốc.
+ Kenya Swimming Federation: Liên đoàn bơi lội Kenya.
+ Kevin Spacey Foundation: Quỹ Kevin Spacey.

Post Top Ad