XTC là gì? Ý nghĩa của từ xtc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

XTC là gì? Ý nghĩa của từ xtc

XTC là gì ?

XTC là “Xenon Polarization Transfer Contrast” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XTC

XTC có nghĩa “Xenon Polarization Transfer Contrast”, dịch sang tiếng Việt là “Tương phản chuyển giao phân cực Xenon”.

XTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XTC là “Xenon Polarization Transfer Contrast”.

Một số kiểu XTC viết tắt khác:
+ Ecstasy: Thuốc lắc.
+ Extreme Tech Challenge: Thử thách công nghệ khắc nghiệt.

Post Top Ad