SKM là gì? Ý nghĩa của từ skm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

SKM là gì? Ý nghĩa của từ skm

SKM là gì ?

SKM là “Sinclair Knight Merz” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SKM

SKM có nghĩa “Sinclair Knight Merz”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp sĩ Sinclair Merz”.

SKM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SKM là “Sinclair Knight Merz”.

Một số kiểu SKM viết tắt khác:
+ Sikkim Krantikari Morcha.
+ Samyukta Kisan Morcha.
+ Sijil Kemahiran Malaysia.

Post Top Ad