EWIS là gì? Ý nghĩa của từ ewis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

EWIS là gì? Ý nghĩa của từ ewis

EWIS là gì ?

EWIS là “Electrical Wiring Interconnect System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EWIS

EWIS có nghĩa “Electrical Wiring Interconnect System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống kết nối dây điện”.

EWIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EWIS là “Electrical Wiring Interconnect System”.

Một số kiểu EWIS viết tắt khác:
+ External Wall Insulation System: Hệ thống cách nhiệt tường ngoài.
+ Education, Workforce, and Income Security: Giáo dục, lực lượng lao động và an ninh thu nhập.
+ External Wireless Instrumentation System: Hệ thống thiết bị không dây bên ngoài.
+ Electrical Wire Interconnection Systems: Hệ thống kết nối dây điện.
+ Electronic Warfare Instructors: Giảng viên tác chiến điện tử.
+ Faculty Leadership Development Seminar: Hội thảo phát triển lãnh đạo khoa.

Post Top Ad