DDD là gì? Ý nghĩa của từ ddd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

DDD là gì? Ý nghĩa của từ ddd

DDD là gì ?

DDD là “Domain-Driven Design” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DDD

DDD có nghĩa “Domain-Driven Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế hướng tên miền”.

DDD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DDD là “Domain-Driven Design”.

Một số kiểu DDD viết tắt khác:
+ Dichlorodiphenyldichloroethane.
+ Defined Daily Dose: Liều lượng hàng ngày được xác định.
+ Direct Distance Dialing: Quay số từ xa trực tiếp.
+ Degenerative Disc Disease: Bệnh thoái hóa đĩa đệm.
+ Dakar Dem Dikk.
+ Data Display Debugger: Trình gỡ lỗi hiển thị dữ liệu.
+ Die Deterioration Doubling: Sự xuống cấp của chết tăng gấp đôi.
+ Database Design Document: Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu.
+ Discrete Dislocation Dynamics: Động lực trật khớp rời rạc.
+ Direct-distance dialing: Quay số từ xa trực tiếp.
+ Direct Distance Dialling: Quay số từ xa trực tiếp.
+ Decoration Disorder Disconnection: Trang Trí Rối Loạn Ngắt Kết Nối.
+ Deciphering Developmental Disorders: Giải Mã Rối Loạn Phát Triển.
+ Downtown Development District: Khu phát triển trung tâm thành phố.
+ Degenerative Disc Disease : Bệnh thoái hóa đĩa đệm.
+ Division of Developmental Disabilities: Khoa Khuyết tật Phát triển.
+ Double Delta Division: Bộ phận đôi Delta.
+ Digital Divide Data: Dữ liệu phân chia kỹ thuật số.
+ Def Dames Dope.
+ Direct Digital Democracy: Dân chủ kỹ thuật số trực tiếp.
+ Duplicate Direct Deposit: Gửi tiền trực tiếp trùng lặp.
+ Dalton's Disk Disintegrator: Máy hủy đĩa của Dalton.
+ Denali Destroyer Dolls: Búp bê Kẻ hủy diệt Denali.
+ Direct Detection Device: Thiết bị phát hiện trực tiếp.
+ Digital Differential Display: Hiển thị vi sai kỹ thuật số.
+ District Development Director: Giám đốc phát triển huyện.
+ Dallas Derby Devils: Quỷ đỏ Dallas.

Post Top Ad