SOI là gì? Ý nghĩa của từ soi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

SOI là gì? Ý nghĩa của từ soi

SOI là gì ?

SOI là “Silicon On Insulator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SOI

SOI có nghĩa “Silicon On Insulator”, dịch sang tiếng Việt là “Silicon trên chất cách điện”.

SOI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SOI là “Silicon On Insulator”.

Một số kiểu SOI viết tắt khác:
+ School Of Infantry: Trường bộ binh.
+ Sphere Of Influence: Phạm vi ảnh hưởng.
+ Signal Operating Instructions: Hướng dẫn vận hành tín hiệu.
+ Severity Of Illness: Mức độ nghiêm trọng của bệnh tật.
+ Symphony Orchestra of India: Dàn nhạc giao hưởng Ấn Độ.
+ Southern Oscillation Index: Chỉ số Dao động Nam.
+ Saturn Orbital Insertion: Chèn quỹ đạo sao Thổ.
+ System Of Interpretation: hệ thống diễn giải.
+ Standard Operating Instructions: Hướng dẫn vận hành tiêu chuẩn.
+ Student Organisation of India: Tổ chức sinh viên của Ấn Độ.
+ Sociosexual Orientation Inventory: Hàng tồn kho định hướng tình dục xã hội.
+ Stages Of Involvements: Các giai đoạn tham gia.
+ Survey Of India: khảo sát Ấn Độ.
+ Society Of Illustrators: Hội họa sĩ minh họa.
+ Sattam Oru Iruttarai.
+ Statement Of Intent: Tuyên bố ý định.
+ Statistics Of Income: Thống Kê Thu Nhập.
+ Second-order intercept: Đánh chặn bậc hai.
+ Start of involute: Bắt đầu không liên quan.
+ Service-oriented infrastructure: Cơ sở hạ tầng hướng dịch vụ.
+ Schmidt Ocean Institute: Viện Đại dương Schmidt.
+ State of the industry: tình trạng của ngành công nghiệp.
+ Shivalik Officer's Institute: Học viện sĩ quan Shivalik.
+ Summer Orchestra Institute: Học viện dàn nhạc mùa hè.
+ Service-oriented integration: Tích hợp hướng dịch vụ.
+ School Of Innovation: trường đổi mới.
+ Structure Of Intellect: Cơ Cấu Của Trí Tuệ.
+ Sons Of Iraq: Con trai của Iraq.
+ Sociology Of Islam: Xã hội học Hồi giáo.
+ Saturn Orbit Insertion: Chèn quỹ đạo sao Thổ.
+ Styrene Oxide Isomerase: Đồng phân styren oxit.
+ State Of Inquiry: Tình trạng điều tra.
+ Space Object Identification: Nhận dạng đối tượng không gian.
+ Stages Of Involvement: Các giai đoạn tham gia.
+ State Oceanographic Institute: Viện Hải dương học Nhà nước.
+ Special Olympics Illinois: Thế vận hội đặc biệt Illinois.
+ Society of American Indians: Hiệp hội người da đỏ Mỹ.
+ Students on Ice Foundation: Sinh viên trên Ice Foundation.

Post Top Ad