SOU là gì? Ý nghĩa của từ sou - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

SOU là gì? Ý nghĩa của từ sou

SOU là gì ?

SOU là “Special Operations Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SOU

SOU có nghĩa “Special Operations Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị hoạt động đặc biệt”.

SOU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SOU là “Special Operations Unit”.

Một số kiểu SOU viết tắt khác:
+ Southern Oregon University: Đại học Nam Oregon.
+ SWAT Operations Unit: Đơn vị hoạt động SWAT.
+ Saviors of Uldum: Vị cứu tinh của Uldum.
+ Statens offentliga utredningar.
+ Special Offender Unit: Đơn vị tội phạm đặc biệt.
+ Secret Operational Directorate: Ban giám đốc hoạt động bí mật.
+ Southern: Phía Nam.
+ Special Operation Units: Đơn vị hoạt động đặc biệt.
+ State of the Union: Nhà nước của Liên minh.

Post Top Ad