SQS là gì? Ý nghĩa của từ sqs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

SQS là gì? Ý nghĩa của từ sqs

SQS là gì ?

SQS là “Simple Queue Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SQS

SQS có nghĩa “Simple Queue Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ xếp hàng đơn giản”.

SQS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SQS là “Simple Queue Service”.

Một số kiểu SQS viết tắt khác:
+ Squalene synthase: Squalene tổng hợp.
+ Subcommission on Quaternary Stratigraphy: Tiểu ban về Địa tầng Đệ tứ.
+ Seven Q Seven: Bảy Q Bảy.
+ Shareholder Quorum Subsampling: Lấy mẫu con số đại biểu của cổ đông.
+ Spatial Query Server: Máy chủ truy vấn không gian.
+ Swiss Association for Quality Management and Systems: Hiệp hội quản lý chất lượng và hệ thống Thụy Sĩ.
+ Status Quo Sucks: Tình trạng tệ hại.

Post Top Ad