TARS là gì? Ý nghĩa của từ tars - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

TARS là gì? Ý nghĩa của từ tars

TARS là gì ?

TARS là “Tactical Airborne Reconnaissance System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TARS

TARS có nghĩa “Tactical Airborne Reconnaissance System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống trinh sát trên không chiến thuật”.

TARS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TARS là “Tactical Airborne Reconnaissance System”.

Một số kiểu TARS viết tắt khác:
+ Teen Age Republicans: Cộng hòa tuổi teen.
+ Tethered Aerostat Radar System: Hệ thống radar điều hòa không khí có dây buộc.
+ The Arthur Ransome Society: Hội Arthur Ransome.
+ Tag Along Rights: Quyền gắn thẻ.
+ Transverse Aeolian Ridges: Dãy núi Aeolian ngang.
+ Training Afloat Regulations and Safety: Đào tạo các quy định và an toàn nổi.
+ Theater Airborne Reconnaissance System: Hệ thống trinh sát đường không.
+ Transporturi Aeriene Româno-Sovietice: Vận tải hàng không Rumani-Liên Xô.

Post Top Ad