HEART là gì? Ý nghĩa của từ heart - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

HEART là gì? Ý nghĩa của từ heart

HEART là gì ?

HEART là “Human Error Assessment and Reduction Technique” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HEART

HEART có nghĩa “Human Error Assessment and Reduction Technique”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật đánh giá và giảm thiểu lỗi của con người”.

HEART là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HEART là “Human Error Assessment and Reduction Technique”.

Post Top Ad