YMCA là gì? Ý nghĩa của từ ymca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

YMCA là gì? Ý nghĩa của từ ymca

YMCA là gì ?

YMCA là “Young Men's Christian Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YMCA

YMCA có nghĩa “Young Men's Christian Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Cơ đốc nhân nam thanh niên”.

YMCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YMCA là “Young Men's Christian Association”.

Một số kiểu YMCA viết tắt khác:
+ Young Man Christian Association: Hiệp hội Cơ đốc nhân Thanh niên.
+ Young Eun Museum of Contemporary Art: Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Young Eun.
+ Norwegian Christian Youth Association: Hiệp hội thanh niên Cơ đốc giáo Na Uy.

Post Top Ad