NMOC là gì? Ý nghĩa của từ nmoc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

NMOC là gì? Ý nghĩa của từ nmoc

NMOC là gì ?

NMOC là “Non-Methane Organic Compounds” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NMOC

NMOC có nghĩa “Non-Methane Organic Compounds”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp chất hữu cơ phi mêtan”.

NMOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NMOC là “Non-Methane Organic Compounds”.

Một số kiểu NMOC viết tắt khác:
+ National Maritime Operations Centre: Trung tâm Điều hành Hàng hải Quốc gia.
+ Olympic Committee of North Macedonia: Ủy ban Olympic Bắc Macedonia.
+ Naval Meteorology and Oceanography Command: Bộ Tư lệnh Khí tượng và Hải văn Hải quân.
+ Network Manager Operations Centre: Trung tâm điều hành quản lý mạng.

Post Top Ad