ETC là gì? Ý nghĩa của từ etc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

ETC là gì? Ý nghĩa của từ etc

ETC là gì ?

ETC là “Estimate To Complete” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ETC

ETC có nghĩa “Estimate To Complete”, dịch sang tiếng Việt là “Ước tính để hoàn thành”.

ETC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ETC là “Estimate To Complete”.

Một số kiểu ETC viết tắt khác:
+ Electronic Toll Collection: Thu phí điện tử.
+ Entertainment Technology Center: Trung tâm công nghệ giải trí.
+ Ericsson Texture Compression: Nén kết cấu của Ericsson.
+ Exchange-Traded Commodities: Trao đổi hàng hóa trao đổi.
+ Electric Turbo-Compound: Hợp chất Turbo điện.
+ Electronic Theatre Controls: Điều khiển rạp hát điện tử.
+ Electronic Throttle Control: Điều khiển bướm ga điện tử.
+ European Transportation Carrier: Hãng vận tải Châu Âu.
+ Electrothermal-chemical: Điện nhiệt hóa học.
+ Elevated Transportation Corporation: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Trên Cao.
+ Erosion, Technology, and Concentration: Xói mòn, Công nghệ và Nồng độ.
+ Encyclopedia of Triangle Centers: Bách khoa toàn thư về các trung tâm tam giác.
+ European Travel Commission: Ủy ban Du lịch Châu Âu.
+ Expressive Therapies Continuum: Liệu pháp biểu hiện liên tục.
+ Ethiopian Telecommunications Corporation: Tổng công ty viễn thông Ethiopia.
+ Electric Telegraph Company: Công ty điện báo.
+ Equipment Trust Certificate: Giấy chứng nhận tin cậy thiết bị.
+ Experimental Television Center: Trung tâm Truyền hình Thực nghiệm.
+ Energy Transition Commission: Ủy ban chuyển đổi năng lượng.
+ Extended Transputer Code: Mã máy phát mở rộng.
+ European Technical Center: Trung tâm kỹ thuật châu Âu.
+ Experimental Theatre Club: CLB Sân khấu thể nghiệm.
+ European Theatre Convention: Công ước sân khấu châu Âu.
+ European Team Championships: Giải vô địch đồng đội châu Âu.
+ Experiential Training and Coaching: Đào tạo và huấn luyện kinh nghiệm.
+ Eugene Textile Center: Trung tâm Dệt may Eugene.

Post Top Ad