PMO là gì? Ý nghĩa của từ pmo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

PMO là gì? Ý nghĩa của từ pmo

PMO là gì ?

PMO là “Personnel Management Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PMO

PMO có nghĩa “Personnel Management Office”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng Quản lý nhân sự”.

PMO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PMO là “Personnel Management Office”.

Một số kiểu PMO viết tắt khác:
+ Prime Minister's Office: Văn phòng thủ tướng.
+ Priority Material Office: Văn phòng vật liệu ưu tiên.
+ Program Management Office: Phòng quản lý chương trình.
+ Pine Mountain Observatory: Đài quan sát núi thông.
+ Planetary-Mass Object: Đối tượng khối lượng hành tinh.
+ Project Management Office: Phòng quản lý dự án.
+ Project Management Organization: Tổ chức quản lý dự án.
+ Port Management Office: Phòng quản lý cảng.
+ Polish Military Organization: Tổ chức quân sự Ba Lan.
+ Privatization and Management Office: Văn phòng Tư nhân hóa và Quản lý.
+ Preventative/Planned Maintenance Optimization: Tối ưu hóa bảo trì phòng ngừa/theo kế hoạch.
+ Phosphorodiamidate Morpholino Oligomer.
+ Peace Mediation Organization: Tổ chức Hòa giải Hòa bình.
+ Provost Marshal's Office: Văn phòng Thống chế Provost.
+ Program Management Officer: Cán bộ quản lý chương trình.
+ Pontifical Mission Organisations: Tổ chức Truyền giáo Giáo hoàng.
+ Peach Mountain Observatory: Đài quan sát núi đào.
+ Ports and Maritime Organization: Cảng và tổ chức hàng hải.
+ Pasteurized Milk Ordinance: Pháp lệnh sữa tiệt trùng.
+ Provost Marshal Office: Văn phòng Thống chế Provost.
+ Philippine Mathematical Olympiad: Olympic Toán Philippines.
+ Portfolio Management Office: Văn phòng quản lý danh mục đầu tư.
+ Process Management Office: Văn phòng quản lý quy trình.
+ Pacific Mambo Orchestra: Dàn nhạc Mambo Thái Bình Dương.
+ Principal Medical Officer: Cán bộ y tế chính.
+ Purple Mountain Observatory: Đài quan sát núi tím.
+ Phoenix Metropolitan Opera: Nhà hát thành phố Phoenix.
+ Partner Mission of Opportunity: Đối tác sứ mệnh của cơ hội.
+ Product Management Office: Văn phòng quản lý sản phẩm.
+ Polish Military Organisation: Tổ chức quân sự Ba Lan.

Post Top Ad