WACK là gì? Ý nghĩa của từ wack - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

WACK là gì? Ý nghĩa của từ wack

WACK là gì ?

WACK là “Wait-before-transmit ACKnowledgement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WACK

WACK có nghĩa “Wait-before-transmit ACKnowledgement”, dịch sang tiếng Việt là “Xác nhận chờ trước khi truyền”.

WACK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WACK là “Wait-before-transmit ACKnowledgement”.

Post Top Ad