ULL là gì? Ý nghĩa của từ ull - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

ULL là gì? Ý nghĩa của từ ull

ULL là gì ?

ULL là “Ultra-Low Leakage” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ULL

ULL có nghĩa “Ultra-Low Leakage”, dịch sang tiếng Việt là “Rò rỉ cực thấp”.

ULL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ULL là “Ultra-Low Leakage”.

Một số kiểu ULL viết tắt khác:
+ University of La Laguna: Đại học La Laguna.
+ University of Louisiana at Lafayette: Đại học Louisiana tại Lafayette.
+ Unconditioned Local Loop: Vòng lặp cục bộ không điều kiện.
+ Uncomfortable Loudness Level: Độ ồn khó chịu.
+ Universal Lucha Libre.
+ Union of Liberals and Leftists: Liên minh Tự do và Cánh tả.
+ Unconditional Local Loop: Vòng lặp cục bộ vô điều kiện.
+ Upper-Level Low: Cấp trên Cấp thấp.

Post Top Ad