TGX là gì? Ý nghĩa của từ tgx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

TGX là gì? Ý nghĩa của từ tgx

TGX là gì ?

TGX là “The Games Xpo” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TGX

TGX có nghĩa “The Games Xpo”, dịch sang tiếng Việt là “Trò chơi Xpo”.

TGX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TGX là “The Games Xpo”.

Một số kiểu TGX viết tắt khác:
+ Trag railway station: Nhà ga trag.

Post Top Ad