EECA là gì? Ý nghĩa của từ eeca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

EECA là gì? Ý nghĩa của từ eeca

EECA là gì ?

EECA là “European Electronic Component Manufacturers Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EECA

EECA có nghĩa “European Electronic Component Manufacturers Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà sản xuất linh kiện điện tử châu Âu”.

EECA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EECA là “European Electronic Component Manufacturers Association”.

Một số kiểu EECA viết tắt khác:
+ Energy Efficiency and Conservation Authority: Cơ quan tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
+ Energy Efficiency and Conservation Act: Đạo luật tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
+ Emerging Europe and the Central Asia: Châu Âu mới nổi và Trung Á.
+ Eastern Europe and Central Asia: Đông Âu và Trung Á.
+ Eastern Europe and Centra Asia: Đông Âu và Trung Á.

Post Top Ad