R2 là gì? Ý nghĩa của từ r2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

R2 là gì? Ý nghĩa của từ r2

R2 là gì ?

R2 là “Responsible Recycling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ R2

R2 có nghĩa “Responsible Recycling”, dịch sang tiếng Việt là “Tái chế có trách nhiệm”.

R2 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng R2 là “Responsible Recycling”.

Một số kiểu R2 viết tắt khác:
+ Robonaut 2: Phi hành gia 2.
+ Recite: Đọc thuộc lòng.

Post Top Ad