TWSS là gì? Ý nghĩa của từ twss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

TWSS là gì? Ý nghĩa của từ twss

TWSS là gì ?

TWSS là “Temporary Wage Subsidy Scheme” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TWSS

TWSS có nghĩa “Temporary Wage Subsidy Scheme”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình trợ cấp tiền lương tạm thời”.

TWSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TWSS là “Temporary Wage Subsidy Scheme”.

Một số kiểu TWSS viết tắt khác:
+ Teck Whye Secondary School: Trường THCS Teck Whye.

Post Top Ad