UDI là gì? Ý nghĩa của từ udi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

UDI là gì? Ý nghĩa của từ udi

UDI là gì ?

UDI là “User Driven Installation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UDI

UDI có nghĩa “User Driven Installation”, dịch sang tiếng Việt là “Cài đặt hướng người dùng”.

UDI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UDI là “User Driven Installation”.

Một số kiểu UDI viết tắt khác:
+ Unilateral Declaration of Independence: Tuyên ngôn độc lập đơn phương.
+ Unique Device Identification: Nhận dạng thiết bị duy nhất.
+ Uniform Driver Interface: Giao diện trình điều khiển thống nhất.
+ Unified Display Interface: Giao diện hiển thị hợp nhất.
+ Universal Design for Instruction: Thiết kế phổ quát cho hướng dẫn.
+ United Defense Industries: Công nghiệp quốc phòng thống nhất.
+ United Diving Instructors: Huấn luyện viên lặn United.
+ Unconstrained Data Item: Mục dữ liệu không bị ràng buộc.
+ Unrestricted Digital Information: Thông tin kỹ thuật số không hạn chế.
+ Unilaterally Declared Independence: Đơn phương tuyên bố độc lập.
+ Underwater Digital Interface: Giao diện kỹ thuật số dưới nước.
+ Universal Document Identifier: Mã định danh tài liệu chung.
+ Union of Democrats and Independents: Liên minh Dân chủ và Độc lập.
+ Urban Development Institute: Viện phát triển đô thị.
+ Urogenital Distress Inventory: Hàng tồn kho suy niệu sinh dục.
+ Unione Donne Italiane.
+ United Defence Industries: Công nghiệp quốc phòng thống nhất.
+ Useful Daylight Illuminance: Độ sáng ban ngày hữu ích.
+ Useful Daylight Index: Chỉ số ánh sáng ban ngày hữu ích.
+ Universiti Darul Iman: Đại học Darul Iman.

Post Top Ad