VNB là gì? Ý nghĩa của từ vnb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

VNB là gì? Ý nghĩa của từ vnb

VNB là gì ?

VNB là “Virginia National Bank” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VNB

VNB có nghĩa “Virginia National Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Quốc gia Virginia”.

VNB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VNB là “Virginia National Bank”.

Một số kiểu VNB viết tắt khác:
+ Vinyl norbornene.

Post Top Ad