FSIA là gì? Ý nghĩa của từ fsia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

FSIA là gì? Ý nghĩa của từ fsia

FSIA là gì ?

FSIA là “Food Safety Institute of the Americas” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FSIA

FSIA có nghĩa “Food Safety Institute of the Americas”, dịch sang tiếng Việt là “Viện An toàn Thực phẩm Châu Mỹ”.

FSIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FSIA là “Food Safety Institute of the Americas”.

Một số kiểu FSIA viết tắt khác:
+ Foreign Sovereign Immunities Act: Đạo luật miễn trừ chủ quyền nước ngoài.
+ Fire Sprinkler Incentive Act: Đạo luật khuyến khích phun nước chữa cháy.
+ Fillmore Street Improvement Association: Hiệp hội cải thiện đường phố Fillmore.
+ Fellow of the Society of Industrial Artists: Thành viên của Hiệp hội nghệ sĩ công nghiệp.

Post Top Ad