MX là gì? Ý nghĩa của từ mx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

MX là gì? Ý nghĩa của từ mx

MX là gì ?

MX là “Management Executives” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MX

MX có nghĩa “Management Executives”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc điều hành”.

MX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MX là “Management Executives”.

Một số kiểu MX viết tắt khác:
+ Mutagen X: Đột biến X.
+ Molecular xenomonitoring: Xenomonitoring phân tử.
+ Montreal Exchange: Sàn giao dịch Montréal.
+ Multi-experience: Đa kinh nghiệm.
+ Meetings of Experts: Các cuộc họp của các chuyên gia.

Post Top Ad