BST là gì? Ý nghĩa của từ bst - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

BST là gì? Ý nghĩa của từ bst

BST là gì ?

BST là “Binary Search Tree” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BST

BST có nghĩa “Binary Search Tree”, dịch sang tiếng Việt là “Cây tìm kiếm nhị phân”.

BST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BST là “Binary Search Tree”.

Một số kiểu BST viết tắt khác:
+ British Summer Time: Giờ mùa hè của Anh.
+ British Standard Time: Giờ chuẩn Anh.
+ Bangladesh Standard Time: Giờ chuẩn Bangladesh.
+ British School of Tehran: Trường học Tehran của Anh.
+ Berkeley School of Theology: Trường thần học Berkeley.
+ Burma Standard Time: Giờ chuẩn Miến Điện.
+ Basic Science Tower: Tháp khoa học cơ bản.
+ Bhava Samadhi Training: Huấn luyện Bhava Samadhi.
+ Brahmananda Saraswati Trust: Niềm tin Brahmananda Saraswati.
+ Barium Strontium Titanate: Bari Stronti Titanat.
+ Batik Solo Trans.
+ Bituminous Surface Treatment: Xử lý bề mặt bitum.
+ Behavioral Support Team: Nhóm hỗ trợ hành vi.
+ Biomedical Science and Technology: Khoa học và Công nghệ Y sinh.
+ Brad's Spin Tool: Công cụ quay của Brad.
+ Bachelor of Science in Tourism: Cử nhân Khoa học Du lịch.
+ Biochemical Systems Theory: Lý thuyết hệ thống sinh hóa.
+ Brunei Shell Tankers: Tàu chở dầu Brunei.
+ Bulk Supply Tariff: Biểu giá cung cấp số lượng lớn.
+ British Scholarship Trust: Ủy thác học bổng Anh.
+ Basic Systems Technician: Kỹ thuật viên hệ thống cơ bản.
+ Basic Skills Tests: Kiểm tra kỹ năng cơ bản.
+ British School Tripoli: Trường học Anh quốc Tripoli.
+ Body, Space and Technology: Cơ thể, Không gian và Công nghệ.
+ Basic Surgical Training: Đào tạo phẫu thuật cơ bản.
+ Bovine somatotropin: Somatotropin bò.
+ Basic Safety Training: Huấn luyện an toàn cơ bản.

Post Top Ad