WAU là gì? Ý nghĩa của từ wau - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

WAU là gì? Ý nghĩa của từ wau

WAU là gì ?

WAU là “Weekly Active Users” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WAU

WAU có nghĩa “Weekly Active Users”, dịch sang tiếng Việt là “Người dùng hoạt động hàng tuần”.

WAU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WAU là “Weekly Active Users”.

Một số kiểu WAU viết tắt khác:
+ Wageningen Agricultural University: Đại học Nông nghiệp Wageningen.
+ World Anthropological Union: Liên minh Nhân chủng học Thế giới.

Post Top Ad