WJ là gì? Ý nghĩa của từ wj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

WJ là gì? Ý nghĩa của từ wj

WJ là gì ?

WJ là “Word Joiner” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WJ

WJ có nghĩa “Word Joiner”, dịch sang tiếng Việt là “Người nối chữ”.

WJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WJ là “Word Joiner”.

Một số kiểu WJ viết tắt khác:
+ Waterjet: Máy bay phản lực nước.
+ Weekly Shōnen Jump: Shōnen Jump hàng tuần.
+ Willesden Junction: Giao lộ Willesden.
+ Western Japan: Tây Nhật Bản.

Post Top Ad