ASHP là gì? Ý nghĩa của từ ashp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

ASHP là gì? Ý nghĩa của từ ashp

ASHP là gì ?

ASHP là “Air Source Heat Pump” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASHP

ASHP có nghĩa “Air Source Heat Pump”, dịch sang tiếng Việt là “Máy bơm nhiệt nguồn không khí”.

ASHP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASHP là “Air Source Heat Pump”.

Một số kiểu ASHP viết tắt khác:
+ American Society of Health-System Pharmacists: Hiệp hội dược sĩ hệ thống y tế Hoa Kỳ.
+ Air Source Heat Pumps: Máy bơm nhiệt nguồn không khí.
+ American Social History Project: Dự án lịch sử xã hội Mỹ.
+ American Society of Hospital Pharmacists: Hiệp hội Dược sĩ Bệnh viện Hoa Kỳ.
+ American Society of Health System Pharmacists: Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ.

Post Top Ad