MAAS là gì? Ý nghĩa của từ maas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

MAAS là gì? Ý nghĩa của từ maas

MAAS là gì ?

MAAS là “Mobility As A Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MAAS

MAAS có nghĩa “Mobility As A Service”, dịch sang tiếng Việt là “Tính di động như một dịch vụ”.

MAAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MAAS là “Mobility As A Service”.

Một số kiểu MAAS viết tắt khác:
+ Master of Arts in Arab Studies: Thạc sĩ nghệ thuật trong nghiên cứu Ả Rập.
+ Mobile Aircraft Arresting System: Hệ thống bắt giữ máy bay di động.
+ Microwave and Antenna Systems: Hệ thống vi sóng và ăng-ten.
+ Mindful Attention Awareness Scale: Thang đo nhận thức chú ý chánh niệm.
+ Mycosporine-like amino acids: Axit amin giống mycosporine.
+ Museum of Applied Arts & Sciences: Bảo tàng Khoa học & Nghệ thuật Ứng dụng.
+ Museum of Applied Arts and Sciences: Bảo tàng Khoa học và Nghệ thuật Ứng dụng.
+ Minority Arts Advisory Service: Dịch vụ tư vấn nghệ thuật thiểu số.
+ Muslim Association for Advancement of Science: Hiệp hội Hồi giáo vì sự tiến bộ của khoa học.
+ Manitoba Association of Agricultural Socie: Hiệp hội Nông nghiệp Manitoba.
+ Master of Advanced Architecture Studies: Thạc sĩ nghiên cứu kiến ​​trúc nâng cao.
+ Minorities Arts Advisory Service: Dịch vụ tư vấn nghệ thuật dân tộc thiểu số.

Post Top Ad