WMF là gì? Ý nghĩa của từ wmf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

WMF là gì? Ý nghĩa của từ wmf

WMF là gì ?

WMF là “World Monuments Fund” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WMF

WMF có nghĩa “World Monuments Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ Di tích Thế giới”.

WMF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WMF là “World Monuments Fund”.

Một số kiểu WMF viết tắt khác:
+ Windows Metafile: Siêu tệp Windows.
+ Wikimedia Foundation: Tổ chức Wikimedia.
+ World Minifootball Federation: Liên đoàn bóng đá mini thế giới.
+ Wrestling Marvelous Future: Đấu vật trong tương lai kỳ diệu.
+ World Muaythai Federation: Liên đoàn Muaythai thế giới.
+ Winchendon Music Festival: Liên hoan âm nhạc Winchendon.
+ World Monument Fund: Quỹ tượng đài thế giới.
+ World Minigolfsport Federation: Liên đoàn thể thao minigolf thế giới.
+ Water Management Forum: Diễn đàn quản lý nước.
+ Women and Memory Forum: Diễn Đàn Phụ Nữ Và Ký Ức.
+ Women's Missionary Federation: Liên Đoàn Truyền Giáo Phụ Nữ.
+ Windows Management Framework: Khung quản lý Windows.
+ Wrestlings Marvelous Future: Wrestlings Marvelous Tương lai.
+ World Muslimah Foundation: Tổ chức Muslimah thế giới.
+ Welsh Music Foundation: Quỹ âm nhạc xứ Wales.
+ Workers Municipal Federation: Liên đoàn công nhân thành phố.

Post Top Ad